support@vhweb.vn

Bảng giá dịch vụ của VH WEB

Báo giá dịch vụ thiết kế website

Gói Tiêu Chuẩn

3.000.000 VND

 • Phí Dịch Vụ - Cài đặt
 • Phí Thiết Kế Layout Website
 • Phí Lập Trình tính năng website
 • Phí Thiết kế Logo ( số lượng 1 )
 • Phí Thiết kế Banner ( số lượng 2 )
 • Phí Bảo mật website
 • Hỗ trợ khách hàng cấp độ bình thường

 • Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus Bản quyền 1 năm
 • 2 vé xem phim chiếu rạp Galaxy Cinema

Gói Thông Dụng

6.000.000 VND

 • Phí Dịch Vụ - Cài đặt
 • Phí Thiết Kế Layout Website
 • Phí Lập Trình tính năng website
 • Phí Thiết kế Logo ( số lượng 1 )
 • Phí Thiết kế Banner ( số lượng 4 )
 • Phí Bảo mật website
 • Hỗ trợ khách hàng cấp độ Cao

Quà tặng kèm theo

 • Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus Bản quyền 1 năm
 • 2 vé xem phim chiếu rạp Galaxy Cinema
 • Tạo trang Fanpage (Facebook) và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo kênh Youtube và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Chạy Google ADS miễn phí với ngân sách 500k

Gói Chuyên Nghiệp

9.900.000 VND

 • Phí Dịch Vụ - Cài đặt
 • Phí Thiết Kế Layout Website
 • Phí Lập Trình tính năng website
 • Phí Thiết kế Logo ( số lượng 1 )
 • Phí Thiết kế Banner ( số lượng 8 )
 • Phí Bảo mật website
 • Hỗ trợ khách hàng cấp độ Cao

Quà tặng kèm theo

 • Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus Bản quyền 2 năm
 • 4 vé xem phim chiếu rạp Galaxy Cinema
 • Tạo trang Fanpage (Facebook) và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo kênh Youtube và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Chạy Google ADS miễn phí với ngân sách 990k

Gói Cao Cấp

LH : 0981-80-80-60

Vẽ theo ý tưởng của bạn

Báo giá dịch vụ SEO WEBSITE

Gói Cơ Bản

15.000.000 VND

 • Dành cho khách hàng nhỏ lẻ
 • Các lĩnh vực ít cạnh tranh hoặc cạnh tranh ở mức độ thấp
 • Số lượng từ khóa tối đa : 10-20 từ
 • Gửi Báo cáo - Thống kê 15 ngày / lần

 • Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus Bản quyền 2 năm
 • 4 vé xem phim chiếu rạp Galaxy Cinema
 • Tạo trang Fanpage (Facebook) và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo kênh Youtube và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Chạy Google ADS miễn phí với ngân sách 990k

Gói Doanh nghiệp

39.900.000 VND

 • Dành cho khách hàng doanh nghiệp - Cửa hàng
 • Các lĩnh vực cạnh tranh trung bình
 • Số lượng từ khóa tối đa : 20-50 từ
 • Gửi Báo cáo - Thống kê 7 ngày / lần

Quà tặng kèm theo

 • Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus Bản quyền 2 năm
 • 4 vé xem phim chiếu rạp Galaxy Cinema
 • Tạo trang Fanpage (Facebook) và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo kênh Youtube và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo bản đồ và thương hiệu trên Google Map
 • Chạy Google ADS miễn phí với ngân sách 2000k

Gói Thương Hiệu

99.900.000 VND

 • Dành cho doanh nghiệp, công ty lớn muốn phát triển và xây dựng thương hiệu Việt
 • Các lĩnh vực cạnh tranh cao và rất cao
 • Số lượng từ khóa tối đa : 50 - 100 từ trở lên
 • Gửi Báo cáo - Thống kê 7 ngày / lần

Quà tặng kèm theo

 • Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus Bản quyền 2 năm
 • 4 vé xem phim chiếu rạp Galaxy Cinema
 • Tạo trang Fanpage (Facebook) và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo kênh Youtube và tối ưu + tư vấn cách phát triển kênh miễn phí
 • Tạo bản đồ và thương hiệu trên Google Map
 • Chạy Google ADS miễn phí với ngân sách 4999k