support@vhweb.vn

Xóa bỏ Structured Data mặc định của Woocommerce

Woocommerce WordPress sau khi được cập nhật ra phiên bản 3xx trở lên thì tự động thêm các đoạn dữ liệu có cấu trúc Structured Data nhằm tăng sự hiện diện lên Google thông qua ngôn ngữ Schema.org

Tuy nhiên, có nhiều thiếu sót trong lỗi nâng cấp dẫn đến lỗi Phải chỉ định “offers”, “review” hoặc “aggregateRating trong Webmaster Tool.

Để khắc phục triệt để, các bạn chỉ cần xóa Structured Data  mặc định của Woocommerce. Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau :

/*
* Remove the default WooCommerce 3 JSON/LD structured data format
*/function remove_output_structured_data() {
remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 ); // Frontend pages
remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 ); // Emails
}
add_action( 'init', 'remove_output_structured_data' );

Copy đoạn code trên vào file functions.php của giao diện WordPress đang sử dụng.

Lưu lại và check trên https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ để xem còn báo lỗi không nhé.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of